Varmvattnet igång igen

En AV-ventil i panncentralen är nu utbytt och varmvattnet är igång igen.

Rörfirman, Adielsson, har som en bonus skänkt oss luftningsnycklar som kommer att delas ut i brevlådorna under dagen