TV-störningen åtgärdad

Den fallerande förstärkaren är nu utbytt och hela TV-anläggningen är i drift igen