Garagearbeten

Arbete med att ta bort gamla fläktar med tillhörande kablar i garagelängorna har påbörjats. För er med gavelgarage och har en fläkt är det viktigt att denna är tillgänglig.