Fel på TV-anläggningen

Ett fel på en linjeförstärkare i värmecentralen gör att hela området är drabbat av TV-störningar.

Förhoppningsvis kan en ersättare monteras i morgon.