Läcka i radiatorvattensystemet.

Vi har upptäckt att det har uppstått en ökad förbrukning av radiatorvatten, vilket tyder på en läcka som förmodligen har uppstått kring den 18/4.
En firma kommer att kontaktas för kontroll i grunderna, men vi vill ändå uppmana alla att kontrollera sina element efter eventuellt läckage.