Kyligt inomhus

Vi har fått in ett flertal skrivelser från medlemmar som upplever det kallt inomhus, framförallt gavlarna. Vi har gjort stickprovskontroller och konstaterat att isoleringen till nedgångsluckorna är är bristfällig, vilket gör att kall luft kommer in i husgrunderna med kalla golv som följd. Vi kommer att besluta om åtgärder på nästa styrelsemöte den 2017-01-10