El i garagen

På förekommen anledning måste vi påpeka att det är ABSOLUT FÖRBJUDET att dra ut el från garagen för att koppla in motorvärmare, värma upp husbilar etc.
För det första är inte elsystemet dimensionerat för detta, och kostnaden för elen belastar samtliga boende vilket självklart inte är rimligt.
En ännu viktigare aspekt är elsäkerheten. En bil som är ansluten till 240 volt kan vara en potentiell livsfara att vidröra. Detta är ett lagbrott, och kan komma att polisanmälas.