Städdagar 21-22/4 2018

Helgen den 21-22/4 är det städdagar som tidigare aviserats här på hemsidan.

Speciellt att komma ihåg:

  • Rensa ur gallren framför garageportarna om det inte gjordes i höstas.
  • Gör klar renoveringen av garagen. Bräder kommer att finnas i värmecentralen (VC). Måla om vädret tillåter.
  • I övrigt, klipp buskar, rensa ogräs och kratta, sopa gångvägarna.
  • Tvätta de garageportar som behöver rengöras. Använd ljummet vatten och såpa el dyl.
  • Under städdagarna skall (om vädret tillåter) uppmålning/komplettering av parkeringsplatserna göras. Färg och penslar finns i VC.

Vi uppmanar också alla att tänka på att rensa ur häckarna så att det inte växer gräs in i asfalten och förstör den. Det åsamkar oss gemensamma kostnader. Det kommer att finnas järnsulfat vid VC för mossbekämpning.

Vi har beställt två containrar för trädgårdsavfall. De kommer som vanligt att finnas vid återvinningscentralen och VC. Vi låser dem på kvällarna för att förhindra att felaktigt avfall slängs i dem.

Städområden ser ut som nedan. När det gäller garagelängorna få vi hjälpas åt. Områdesindelningen är ett stöd för hur arbetet kan delas upp.

Städområden

Klicka för att förstora