Störning av TV-leverans

Då Terracom gör en  frekvensomläggning den 1/10 kommer störningar i TV-leveransen att ske. Arbete med att uppdatera vår mottagare är beställt och skall utföras den 2/10