Planerad varmvattenavstängning 2023-08-30

Vi är nu igång med den avslutande etappen av områdets kulvertbyten, mellan värmecentralen och länga 4 och 1.

Varmvattnet beräknas vara avstängt mellan 09:00 och 13:00 på onsdag den 2023-08-30.