Påminnelse: Grävning för kulvertbyte mellan länga 13 och 15 startar den 5/6

Arbetet med grävning inför kulvertbytet startar den 2018-06-05 mellan 13A och 15B.

Under ons-tors är varmvattnet avstängt i länga 15 fr ons kl 07.00 till som längst tors kl 16.
Länga 13 berörs inte av vattenavstängning.
Borrningsarbeten kommer att ske vid kulvertarbetet.

Uppdaterat: 16:20