Ingen fjärrvärme 2022-09-06

Lerum Energi meddelar följande:

Berghultskolan skall anslutas till fjärrvärmenätet. Vi behöver därför göra ett avbrott i fjärrvärmeleveransen den 6 september. Arbetet beräknas ta hela dagen.

Detta påverkar för vår del både varmvatten och eventuell värme.