Tippning av trädgårdsavfall på kullen

Det tippas en hel del trädgårdsavfall på kullen mot motorvägen, säkert inte bara av kyrkmossenbor. Kommunen har meddelat att om inte detta upphör kan de eventuellt komma att ändra på planerna att bygga en bullervall.