TV-förstärkare trasig

TV-förstärkaren i värmecentralen är trasig vilket gör att ingen TV signal kan erhållas
Kontakt med reparatör görs på måndag