Nyinflyttad?

Gratulerar till ditt val att bo på Kyrkmossen. Området byggdes 1968 och består av 97 fastigheter i 13 bostadslängor.

I vår förening, Kyrkmossens Samfällighetsförening, blir man automatiskt medlem när man köper en fastighet. Medlemskapet är obligatoriskt och kan bara avslutas genom att man säljer sin fastighet. Som fastighetsägare äger man dels sin egen fastighet och dels 1/97 av den gemensamma egendomen. Den gemensamma egendomen består av de grönytor som finns runt området, lekplatser, gångvägar i området, garage och parkeringsplatser samt huset för värmeväxlaren som förser oss med fjärrvärme. Även hustaken och grunderna är gemensam egendom.
Allt annat som rör det invändiga i din fastighet, samt panel, fönster och förråd är ditt ansvar som ägare att ombesörja.

Garaget får endast disponeras som uppställningsplats för fordon och inte som förråd. God luftväxling skall kunna ske. Alltså inga mellanväggar, presenningar, hyllor eller annat som hindrar denna luftväxling då svartmögel kan uppstå.

Förvaltningen sköts av en styrelse som väljs på föreningsstämman någon gång senast under mars månad. Till sin hjälp har styrelsen längrepresentanter som organiserar arbetet på våra grönområden och lekplatser. Varje länga utser en representant som därmed är en länk mellan medlem och styrelse.

Som boende i Kyrkmossen arbetar vi gemensamt för att hålla området fint.Det är således obligatoriskt att delta i våra städdagar.

Kontakt med styrelsen gör du lättast genom meddelande till info@kyrkmossen.se. eller lapp i lådan på Ekvägen 2H (gamla pelletsförrådet vid panncentralen).

Välkommen till oss!

Vänligen fyll i Flyttanmälan