Försening vid parkeringsytorna

Kommunen meddelar: På grund av mycket regn kommer parkeringsytan (vid garagen) inte kunna färdigställas som planerat. Arbetena med parkeringsytorna kommer vara klara i slutet av nästa vecka, då berörda kan använda dem på nytt.