Gräsklippning 2017

Schemat sträcker sig från början av maj till slutet av september, och det finns fortfarande vakanser. Kontakta Christer Artonius 1E om du har möjlighet att hjäpla till

Vecka
18 Christer Artonius 1E Stefan Mohoff 15C
19 Mårten Hyltvik 13E Stefan Mohoff 15C
20 Christer Artonius 1E Christer Malmqvist 2F
21 Pierre Classon 11G Tobias Olsen 1A
22 Anders Ekdal 5D Thomas Holmström 1D
23 Lars Johnsson 17G
24 Roger Lundkvist 1C Christer Artonius 1E
25 Mårten Hyltvik 13E Åsa Fors 6B
26 Jan Berglund 9C Björn Wikman 6H
27 Robert Sandén 1G Niclas Karlsson 7E
28 Kjell Åke Elfving 9E Robert Hartman 19A
29 Stefan Broberg 5B Sebastian Kammerling 11E
30 Helge Kikkenborg 3E Linda Kikkenborg 3E
31 Kjell Åke Elfving 9E Daniel Jacobsson 9A
32 Stefan Mohoff 15C Anders Ekdal 5D
33 Lotta Carlmark 3F Robert Sandén 1G
34 Jan Berglund 9C Björn Wikman 6H
35 Jan Lindér 19C
36 Linda Kikkenborg 3E Helge Kikkenborg 3E
37 Mårten Hyltvik 13E Johan Frisk 4D
38 Christer Artonius 1E Thomas Holmström 1D